قرص امپرازول۱

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

امپرازولOmeprazoleموارد استفاده امپرازولامپرازول در درمان زخم های خوش خیم معده و دوازدهه، زخم های وابسته به هلیکوباکتری پیلوری، سندروم زولینگر-الیسون، کاهش اسید معده در جراحی و پیشگیری کوتاه مدت بازگشت محتویات معده و درمان بیماری به کار برده می شود.مکانیسم اثر امپرازولاین دارو با مهار پمپ K+/H+/ATPase باعث مهار تولید اسید در معده میشود.فارماكوكینتیك امپرازولجذب دارو سریع است و دارو با کاهش اسید معده به جذب خود کمک می کند. متابولیسم آن کبدی است و
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها